Co to jest naturalna woda mineralna?

naturalna woda mineralna

Definicja naturalnej wody mineralnej

Zgodnie z definicją dyrektywą 2009/54/EC wody podziemne dzieli się na naturalne wody mineralne (po angielsku natural mineral water)oraz wody źródlane (po angielsku spring water). Ponieważ nie wszystkie wody podziemne są bezpieczne dla zdrowia, naturalną wodą mineralną może być wyłącznie woda „bezpieczna dla zdrowia”. O właściwościach naturalnych wód mineralnych decyduje źródło z którego pochodzi woda.

Warto wiedzieć

Naturalna woda mineralna jest to „woda bezpieczna dla zdrowia pod względem mikrobiologicznym, pochodząca ze złoża podziemnego lub poziomu wodonośnego i wydobywana z tego źródła jednym lub kilkoma ujęciami naturalnymi lub wierconymi. Naturalne wody mineralne charakteryzują się pierwotną czystością oraz zawartością składników mineralnych i pierwiastków śladowych. Woda mineralna ma potencjalne właściwości wody korzystne dla zdrowia.

Naturalna woda mineralna może być to woda wysokozmineralizowana, średniozmineralizowana, lub woda niskozmineralizowana o niewielkiej zawartości składników mineralnych. W praktyce może się zatem zdarzyć, że „woda źródlana” może mieć więcej składników mineralnych niż niskozmineralizowana „naturalną wodę mineralną”