Woda mineralna a źródlana

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

Woda źródlana czy mineralna?

Woda mineralna i źródlana różnią się zawartością składników mineralnych, korzystnych dla zdrowia. Według definicji, woda mineralna musi zawierać korzystne dla zdrowia minerały, natomiast woda źródlana nie musi. Dzięki zawartości minerałów, woda mineralna ma bardziej wyrazisty smak. Natomiast, woda źródlana ma mniej minerałów i przez to łagodniejszy smak, dzięki czemu nadaje się do przygotowywania kawy lub herbaty.

woda pitna

Przepisy prawne w Polsce określają szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane i wody stołowe.

Naturalna woda mineralna

Wodę podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzującą się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi, określonymi według wymagań i kryteriów pod względem:

  • geologicznym i hydrogeologicznym,
  • fizycznym, chemicznym i fizykochemicznym,
  • mikrobiologicznym,
  • farmakologicznym, fizjologicznym i klinicznym, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na właściwości naturalnej wody mineralnej;
 
Oznaczenia wody mineralnej Kryteria
Bardzo niskozmineralizowana Ogólna zawartość soli mineralnych nie jest większa od 50 mg/l
Średniozmineralizowana Ogólna zawartość soli mineralnych nie jest większa od 1.500 mg/l
Niskozmineralizowana Ogólna zawartość soli mineralnych nie jest większa od 500 mg/l
Wysokozmineralizowana Ogólna zawartość soli mineralnych jest większa od 1.500 mg/l
Zawiera wodorowęglany Zawartość wodorowęglanów jest wyższa od 600 mg/l
Zawiera siarczany Zawartość siarczanów jest wyższa od 200 mg/l
Zawiera chlorki Zawartość chlorków jest wyższa od 200 mg/l
Zawiera wapń Zawartość wapnia jest wyższa od 150 mg/l
Zawiera magnez Zawartość magnezu jest wyższa od 50 mg/l
Zawiera fluorki Zawartość fluorków jest wyższa od 1 mg/l
Zawiera żelazo Zawartość żelaza dwuwartościowego jest wyższa od 1 mg/l
Kwasowęglowa Zawartość dwutlenku węgla jest wyższa od 250 mg/l
Zawiera sód Zawartość sodu jest wyższa od 200 mg/l
Odpowiednia dla przygotowania żywności dla niemowląt Zawartość sodu lub siarczanów nie jest większa od 20 mg/l
Odpowiednia dla diety ubogiej w sód Zawartość sodu jest niższa od 20 mg/l
Może być przeczyszczająca Dla wód ocenionych klinicznie
Może działać moczopędnie Dla wód ocenionych klinicznie

Naturalna woda źródlana

Woda podziemna wydobywana jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nieróżniącą się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonymi w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Naturalne wody źródlane muszą spełniać wymagania:

  • mikrobiologiczne, 
  • chemiczne i fizyczno-chemiczne określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda stołowa

Woda otrzymana po dodaniu do wody źródlanej, naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych, zawierających jeden lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne, jak: sód, magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany. Wody stołowe muszą spełniać wymagania określone dla naturalnych wód źródlanych.

Woda źródlana czy mineralna?

Zgodnie z przepisami, woda mineralna musi zawierać korzystne dla zdrowia minerały, natomiast woda źródlana nie musi. Zawartość minerałów wpływa jednak na smak, którego wybór jest indywidualną kwestią. Mniejsza zawartość minerałów sprawia, że woda źródlana lepiej sprawdza się w przygotowywaniu herbaty i kawy. 

Woda mineralna różni się od źródlanej:

  • zawartością minerałów korzystnych dla zdrowia
  • orzeźwiającym smakiem

Przeczytaj również: Uzdatnianie wody w domu